ผลการเรียนทุกระดับชั้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียน โดยขอรับรหัสผ่านได้ที่ครูประจำชั้นของนักเรียน

หรือสอบถาม ธุรการ 034-686026 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น.