ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ***** คำขวัญโรงเรียน "สง่าองอาจ ฉลาดศึกษา กล้าแสดงออก บ่งบอกน้ำใจ ใฝ่ประพฤติธรรม ***** วิสัยทัศน์ พัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก้าวทันเทคโนโลยี ครูดีมีมาตรฐาน บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำโครงการพระราชดำริ มุ่งสู่สากลภายในปี 2558"
แด่องค์พระบิดา
ค้นหาในเว็บไซด์นี้
วีดีทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียน
หมวดหมู่
แสดงทั้งหมด | ซ่อนทั้งหมด
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะครู บุคลากรโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผังโรงเรียน
เรื่อนนอน/หอพัก
ห้องสมุดโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
หน่วยงานราชการรวมค่ายศึกษาตามมหาลัย
Facebook งานโสตฯ
ดาวน์โหลด

คลังภาพ

โครงการ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน

โครงการ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
8 – 9 สิงหาคม 2556


         วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้มีการลงนามร่วมกัน ที่วังสราญรมย์ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้ วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก
         โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตจึงได้จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชื่อโครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียน โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัดสำนักบริการการศึกษาพิเศษในกลุ่มภาคกลาง เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อสุขุม ครุฑนนท์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมรียเขต รวมทั้งคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักบริการการศึกษาพิเศษที่ได้พานักเรียนมาร่วมในงานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยในภาคเช้าวันที่ 8 มีการลงทะเบียนและกิจกรรมในหอประชุม ในภาคบ่ายมีการเข้ากิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยบูรณาการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 9 ก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 8 เข้าฐานกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ต่อไป

Leave a Reply

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วีดีทํศน์แนะนำโรงเรียน
คลังเก็บ
แหล่งวิชาการ


กรมอุตุนิยมวิทยา
แนะนำเว็บไซต์
โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
องค์การสวนพฤกษศาตร์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบัญส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
รัฐบาลไทย
ระบบ E-Filling System
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย สพฐ.
กลุ่มการจัดการพิการเรียนร่วม
รายชื่อโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
รายชื่อโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ข้อมูลโรงเรียนเฉพาะความพิการ
สื่อเรียนรู้เว็บไซต์ภาษาซี
เส้นทางที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2016
พฤ อา
« ม.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
ขณะนี้เวลา
facebook งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 236 หมู่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : www.phrapiya.ac.th, 0-3468-6026 เว็บมาสเตอร์ : งานคอมพิวเตอร์และ ICT Email : webmaster@phrapiya.ac.th