สายตรงผู้บริหาร

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

236 หมู่7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี