กิจกรรมวันปิยมหาราช 23ตุลา ปิยะรำลึก

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลา

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต พร้อมด้วยบุคลากรในโรงเรียน และ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561