กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก ‘สมเด็จพระญาณสังวรฯ’ พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก ‘สมเด็จพระญาณสังวรฯ’ พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตได้จัดกิจกรรมน้อมบำเพ็ญกุศลแด่พระสังฆราชบูชา เนื่องในวาระสิ้นพระชนม์ครบ ๕ ปี โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้