เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 


เพลง มาร์ช ป.ม.S.
 
คำร้อง-ทำนอง นางอัญชลา จุยมีนวล นายเพ็ญสวัสดิ์ สายแวว
เรียบเรียงเสียงประสาน นายณัฐพล เมืองขวา

 
จะอยู่แห่งไหน รักมั่นกันไว้ ดังสายเลือดเดียว

ดวงจิตกรมเกลียว กล้าแกร่งเกินใคร เทิดไว้ศักดิ์ศรี

ลูก ป.ม.ร.ทั้งมวล ล้วนสร้างความดี

ด้วยพวกเรานี้ มั่นใจจรรยา รักสถาบัน

พร้อมน้ำใจ คงมั่น บากบั่นศึกษา

วิทยา ก้าวหน้า จักพาสร้างสรรค์

เก่งกีฬา ล้ำเลิศปัญญา พัฒนาทั่วกัน

กิจกรรมสร้างสรรค์ อุทิศเวลา มาเถิดร่วมใจ

วินัยหน้าที่  เราสามัคคี  มีคุณธรรม

"โดดเด่น งามล้ำ ธงชมพู-ฟ้า โบกพลิ้วไสว"

เตือนจิตพี่น้อง ผองเรา ให้ก้าวเดินไป

ยากเย็นเพียงไหน อย่าได้หวั่นไหว มั่นในปณิธาน

ทุกทุกคน  ยึดมั่น ใฝ่กตัญญู

รู้พระคุณ เชิดชู ท่านครู-อาจารย์

เปรียบเหมือนดัง กัลปพฤกษ์บาน ชูช่อตระการ

ด้วยจิตวิญญาณ รักสามัคคี ไมตรีต่อกัน